۴۰ آمار دیوانه کننده که باعث خواهد شد شما هوشمندانه بفروشید! (بخش دوم)
۴۰ آمار دیوانه کننده که باعث خواهد شد شما هوشمندانه بفروشید! (بخش دوم)

۴۰ آمار دیوانه کننده که باعث خواهد شد شما هوشمندانه بفروشید! (بخش دوم)، ما در مقاله قبل به بررسی 20 آمار پرداختیم و دراین مقاله به بررسی 20 آمار دیگر خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

۴۰ آمار دیوانه کننده که باعث خواهد شد شما هوشمندانه بفروشید! 

21. در سال 2007 به طور متوسط 3.68 تماس سرد منجر به دسترسی به سرنخ می شد اما اکنون این عدد به 8 رسیده است!

22. ایمیل مارکتیگ 2 برابر بیشتر از تماس های تلفنی برای بازاریابی به شما جواب می دهد

23. بهترین زمان ها در طول روز برای تماس های تلفنی بازاریابی ساعت های 4 تا 5 بعد از ظهر و 8 تا 10 صبح می باشد وبدترین زمان بین ساعت 11 تا 2 بعد از ظهر می باشد

24. افزایش 5 درصدی تکرار خرید مشتری سود شما 25 تا 95 درصد افزایش می دهد

25. 91 درصد از مشتریان می گویند که از طرف چه کسی معرفی شده اند در حالیکه فقط 11 درصد از کارمندان فروش می پرسند که چه کسی آنها را معرفی کرده است

26. در هر سال شما 14 درصد از مشتریان خود را از دست می دهید

27. مشتریان معرفی شده با احتمال 4 برابر بیشتر خرید می کنند

28. 65 درصد مشتریان از طریق معرفی به سراغ شما می آیند

29. مشتریان معرفی شده 13.2 درصد بیشتر از سایر مشتریان از شما خرید می کنند

30. 76 درصد از بازاریابان محتوا اینکه محتوای آنها باید به فروش کمک کند را فراموش می کنند

31. شرکتی که یک وب سایت با 400 تا 1000 صفحه دارد 6 برابر بیشتر از شرکتی که یک وب سایت با 50 تا 100 صفحه دارد تولید سرنخ می کند

32. 86 درصد خریداران B2B محتوای مرتبط را از طریق موبایل می بینند.

33. در سال 2020 حدود 85 درصد مشتریان بدون دخالت نیروی انسانی خرید خواهند کرد

34. وقتی هماهنگی بین تیم های فروش و مارکتینگ وجود داشته باشد شما با احتمال 67 درصد بیشتر فروش های موفق خواهید داشت

35. فقط 44 درصد شرکت از سیستم ارزش گذاری سرنخ های برای پیگیری فروش استفاده می کنند

36. برگشت سرمایه ایمیل مارکتیگ 40 برابر می باشد و این بیشترین برگشت سرمایه در بین ابزارهای آنلاین مارکتینگ است

37. استفاده از CRM احتمال تبدیل سرنخ به مشتری را تا 300 درصد افزایش می دهد

38. 90 درصد شرکت ها برای دریافت ایمیل مشتریان در هنگام ورود به وب سایت آنها برنامه ای ندارند

39. اغلب شرکت ها برآورد درستی روی اثرگذاری منابع مختلف تبلیغاتی خود ندارند

40. اگر محصول شما توسط مشتریان شما به دیگران توصیه شود، فروش شما به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.